Procedura naboru w OSIR


Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocolawku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Osrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku

————————–

Regulamin przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku

załącznik Nr 1 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 1 do Regulaminu word
załącznik Nr 2 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 2 do Regulaminu word
załącznik Nr 3 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 3 do Regulaminu word
załącznik Nr 4 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 4 do Regulaminu word
załącznik Nr 5 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 5 do Regulaminu word
załącznik Nr 6 do Regulaminu pdf / załącznik Nr 6 do Regulaminu word
————————–

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie word
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pdf

Oświadczenia do naboru word
Oświadczenia do naboru pdf

  • Nazwa dokumentu: Procedura naboru w OSIR
  • Data utworzenia: 2017-03-08 11:43:04
  • Data ostatniej zmiany: 2017-03-08 11:56:40