Procedura załatwiania spraw


Wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie jej podstawowych zadań przyjmowane są i załatwiane od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w sekretariacie placówki zarówno zgłaszane osobiście, na piśmie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w każdy wtorek od godz. 14:00 do 16:00.
W sprawach merytorycznych dotyczących poszczególnych dziedzin funkcjonowania OSiR-u pracownik sekretariatu rejestruje pismo a dyrektor instytucji kieruje sprawę do załatwienia przez odpowiedzialnych za nie pracowników merytorycznych.
Stan załatwienia poszczególnych spraw do wglądu w sekretariacie.

  • Nazwa dokumentu: Procedura załatwiania spraw
  • Data utworzenia: 2012-09-12 16:37:28
  • Data ostatniej zmiany: 2016-09-09 08:17:11