Dostęp do informacji nie udostępnianej w BIP


Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Al. Chopina 8, 87-800 Włocławek

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:
Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.,(Dz.U. z 2001r.  nr 112, poz. 1198. z późn. zm.)
  • Nazwa dokumentu: Dostęp do informacji nie udostępnianej w BIP
  • Data utworzenia: 2012-06-19 20:32:52
  • Data ostatniej zmiany: 2016-01-12 09:30:21