Kontrole


Kontrole w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włocławku

1.04.2008 – Urząd Skarbowy
Zakres: podatek od towarów i usług

23-25.07.2008 – Urząd Miasta Włocławek
Zakres: kontrola wydatków budżetowych

16.06.2009 – ZUS O/Toruń z siedzibą we Włocławku
Zakres: kontrola okresowa

30.06.2009 – Komisja Rewizyjna Rada Miasta Włocławek
Zakres: kontrola dokonanych zakupów oraz sprzedaży usług zewnętrznych

10.11.2009 - Urząd Miasta Włocławek
Zakres kontroli: kontrola wydatków budżetowych.

25.06.2010 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny stadionu oraz pomieszczeń i urządzeń budynku stanowiącego jego zaplecze

06.10.2010 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny dużego i małego basenu, ocena warunków higieniczno-sanitarnych środowiska pracy

20-21.01.2011 – Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Włocławek
Zakres: kontrola utrzymania obiektów sportowych

24.03-04.04.2011 – Wydział Kontroli Urząd Miasta Włocławek
Zakres: kontrola wydatków budżetowych

08.06.2011 – Kontrola stadionu
Zakres: kontrola stadionu

19.07.2012 – ZUS O/Toruń z siedzibą we Włocławku
Zakres: kontrola płatnika składek

25.02.2013 - 10.04.2013 - Urząd Miasta Włocławek - Audyt wewnętrzny.
Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność wydatków budżetowych w OSiR

28.02.2013; 24.04.2013; 29.04.2013 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń hali sportowej, fitness clubu i przystani wodnej.

13.03.2014 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny hali sportowej przy Al. Chopina 8 i hali sportowo-widowiskowej przy Al. Chopina 12.

07.04-18.04.2014 – Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek
Zakres: Gospodarka finansowa, terminowość i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji, uregulowania wewnętrzne dot. funkcjonowania jednostki.

02.06.2014-18.06.2014 – Państwowa Inspekcja Pracy oddział/Włocławek
Zakres: Prawna ochrona pracy, w tym BHP

12.03.2015 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny w tym techniczny pomieszczeń i urządzeń hali sportowo - widowiskowej oraz przestrzegania wymagań określonych w art. 5 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

16.03.2015-22.04.2015 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny w tym techniczny pomieszczeń i urządzeń fitness clubu oraz hali sportowej, przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

27.05.2015 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: stan sanitarny w tym techniczny pomieszczeń i urządzeń stadionu sportowego, przestrzeganie przepisów o zakazie palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

03.06-19.06.2015 – Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek
Zakres: Stosowania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publiczne ( Dz.U. z 2014r., poz. 782 z późn. zmianami)

06.07.2015 – Wydział Kontroli i Audytu Urząd Miasta Włocławek
Zakres: Gospodarka finansowa za 2013,2014, wydatki bieżące za 2015 r.

15.07.2015 – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
Zakres: utrzymanie czystości i porządku na miejscach do kontroli nad jeziorem Czarne i Wikaryjskim.

11-22..01.2016  - Urząd Miasta Włocławek - Audyt wewnętrzny.
Zakres kontroli: kontrola za rok 2015 w przedmiocie:

  1. utrzymywania i administrowania obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji;
  2. realizacji zamówień publicznych w zakresie remontów;
  3. realizacji umowy na świadczenie usług ratowniczych ;
  4. realizacji zadań w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest miasto Włocławek.

 

                                                                                                          
Informacje publiczne będące w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku  i nieudostępnione w BIP są dostępne w sekretariacie OSiR-u. Zgodnie z art. 10 ustawy z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź. zm.).

  • Nazwa dokumentu: Kontrole
  • Data utworzenia: 2012-09-12 16:44:41
  • Data ostatniej zmiany: 2016-03-01 13:55:37