majątek


Stan na 31.12. 2017 r.

    WARTOŚĆ KSIĘGOWA
GRUNTY   5 790 964,49
BUDYNKI I BUDOWLE   91 363 506,21
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ   9 472 723,88
MASZYNY, URZĄDZENIA TECHNICZNE   1 202 627,02
ŚRODKI TRANSPORTU   1 171 002,09
WYPOSAŻENIE - NARZĘDZIA PRZYRZĄDY   1 317 339,46
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   19 575,20
RAZEM   110 337 738,35
  • Nazwa dokumentu: majątek
  • Data utworzenia: 2015-07-02 11:43:21
  • Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 11:24:18