Podstawa funkcjonowania


Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Włocławek  z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Uchwała nr VII/45/2019 Rada Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Zarządzenie Nr 64/2019 Prezydenta Miasta Włocławekz z dnia 12 lutego 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławek

Uchwała NR III/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Uchwała NR XXX/52/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

 

Uchwała NR XXVI/134/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Zarządzenie Nr 257/2016 Prezydenta Miasta Włocławekz z dnia 30 sierpnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławek

Zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Włocławekz z dnia 24 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławek

 

Zarządzenie  NR 293/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 wrzesnia 2015

UCHWAŁA NRX/73/2015RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 31 sierpnia 2015 r.                                                             zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku".

Uchwała NR IX/65/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Zarządzenie Nr 127/2015 Prezydenta Miasta Włocławekz z dnia 12 maja 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławek

Zarządzenie Nr 220/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku

Uchwała Nr XXIV/169/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Uchwała Nr XVIII/18/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2012 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Uchwała Nr XI/109/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 czerwca 2011 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Uchwała NR 87/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 roku
w sprawie wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.

Uchwała Nr 82/X/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku"

Uchwała Nr 66/XXV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 października 2004 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji" we Włocławku

Uchwała Nr 50/X/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2003 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie jednostki budżetowej pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji" we Włocławku

Uchwała Nr 130/XIV/99 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 1999 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. "Ośrodka Sportu i Rekreacji" we Włocławku 

  • Nazwa dokumentu: Podstawa funkcjonowania
  • Data utworzenia: 2011-06-29 09:11:25
  • Data ostatniej zmiany: 2019-08-27 12:11:03